Elia lanceert nieuwe naambekendheidscampagne


15-04-2013

campaign 2013

Vanaf 15 april kan u de nieuwe naambekenheidscampagne van Elia ontdekken in de geschreven pers, op het internet en op de radio. De campagne legt de nadruk op innovatie en is de vertaling van een nieuw gedefinieerde globale visie voor de Elia groep.De campagne verduidelijkt de rol van Elia als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de elektriciteitsnetten van de toekomst, door te anticiperen op de energiebehoeften en drie essentiële doelstellingen na te streven: de marktontwikkeling voortzetten, hernieuwbare energie integreren en de bevoorradingszekerheid veilig stellen.

Centraal in de campagne staat de wil van Elia om de energieproductie van de toekomst, hoe ze er ook zal uitzien en waar ze zich ook zal bevinden, te gaan halen en tot bij de verbruikers te brengen. Wij vinden de netten uit voor de energiestromen van morgen.

Ontdek de campagne hier en lees meer over onze nieuwe visie en de campagne in deze brochure.

Beluister onze radiospots:

Volg ons op de sociale media: