Elia reageert op de artikelen in L’Echo en De Tijd


19-09-2013

Elia System Operator reageert op de verschillende verklaringen inzake zijn beheer van consultancycontracten en de ontwikkeling van zijn internationale activiteiten.


Daniel Dobbeni heeft op 30 juni 2012 zijn functie aan het hoofd van Elia neergelegd gezien zijn persoonlijke keuze om zijn operationele activiteiten stop te zetten. De raad van bestuur van Elia heeft hem gevraagd om het bedrijf met zijn alom erkende internationale expertise te blijven bijstaan. In dit kader heeft Daniel Dobbeni aanvaard om voor rekening van Elia specifieke consultancy opdrachten in het buitenland uit te voeren, alsook de Groep te vertegenwoordigen in de bestuursorganen van Coreso, ENTSO-E, Eurogrid International, EPEX, APX, AWC en 50Hertz. Zijn contract heeft een looptijd van drie jaar. Zo wordt de transitie mogelijk gemaakt en kunnen de competente personen aangesteld worden om de verwachte ontwikkeling van het bedrijf voort te zetten. De totale kostprijs van de prestaties die tijdens het eerste jaar aan Elia gefactureerd werden, bedraagt € 345.600. Sommige van de prestaties die door Daniel Dobbeni zijn geleverd, worden integraal door derden aan Elia vergoed. Deze prestaties en hun evaluatie worden door de verschillende beslissingsorganen van het bedrijf verder opgevolgd.
De oprichting van EGI (Elia Group International) is de volgende stap in de verwezenlijking van deze wens om op internationaal vlak actief te zijn. De raad van bestuur heeft het voorstel tot oprichting op 29 augustus met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Elia betreurt deze berichtgeving die zijn internationaal erkende geloofwaardigheid zou kunnen aantasten en die de relaties tussen het directiecomité en zijn raad van bestuur in een slecht daglicht willen plaatsen. De netbeheerder staat voor enorme energie-uitdagingen. Elia is ervan overtuigd dat deze alleen kunnen worden aangegaan dankzij een ambitieuze visie die gedeeld wordt door al zijn stakeholders. Elia en zijn personeel zetten zich dagelijks ten volle in om deze taak op een professionele wijze te vervullen.