Uitzonderlijke capaciteitsmaatregelen genomen door Elia, RTE en Tennet in geval van schaarste deze winter


02-12-2014

Elia, TenneT TSO B.V. en RTE zijn overeengekomen om een buitengewone procedure voor deze winter toe te passen en hebben hiervoor,waar nodig, de goedkeuring aan de regelgevers gevraagd. Door de onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire productie-eenheden wordt België geconfronteerd met het verlies van meer dan één derde van zijn gecentraliseerde productiecapaciteit ten opzichte van deze van de winter van 2013-2014.

De impact voor de CWE-regio werd geanalyseerd in verschillende studies. Deze studies bevestigen een verhoogd risico voor de zekerheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsbevoorradingssysteem in een situatie zonder wind in combinatie met een extreem hoog verbruik (ten gevolge van een koudegolf in de regio) in de CWE-regio. Op vraag van Elia, de beheerder van het belgische transmissienet voor electriciteit, hebben de transmissienetbeheerders uit de regio gezamenlijk een procedure voorbereid, die bestaat uit een reeks van buitengewone maatregelen die uitzonderlijk kunnen worden toegepast mocht een onevenwicht tussen de productie en het verbruik in België gedetecteerd worden. Deze maatregelen bestaan uit de coördinatie van de NTC (Net Transfer Capacity) waarden op verscheidene grenzen binnen de CWE regio. Een maximale flexibiliteit van de NTC capaciteit is noodzakelijk  om het transport naar België mogelijk te maken tot de hoogst mogelijke graad en terzelfdertijd de regionale netwerkveiligheid te garanderen. Deze buitengewone procedure zal in werking treden op 12 december, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regulatoren, zodat ze vanaf 14 december effectief zou kunnen uitgevoerd worden. Vanaf de lente 2015, zou  voor de CWE regio een efficiëntere capaciteitsberekening en allocatie methode (flow based Market coupling) toegepast moeten worden.