Memorandum Elia, transmissienetbeheerder


03-06-2014

De transitie van de energiesector heeft een belangrijke impact op vier grote dimensies: de samenstelling van het productiepark, de netontwikkeling, het beheer van de netten en tenslotte op de organisatie van de interne energiemarkt.

Elia wordt in deze vier domeinen voor grote uitdagingen geplaatst. Om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en om Elia toe te laten haar rol als essentiële schakel in de elektriciteitsmarkt verder te kunnen opnemen, is er nood aan een langetermijnvisie die haar uitvoering vindt in een onderbouwd reglementair kader, de bepaling en prioritering van de nodige middelen en de ondersteuning van de overheid op alle niveaus.