Bevoorradingszekerheid in België: Elia brengt verslag uit aan de federale regering


04-02-2014

Het kernkabinet heeft aan Elia opgedragen om semestrieel een verslag over te maken aan de federale regering over de vooruitgang van de verdere ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit en het vraagbeheer.

In het kader van het garanderen van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België aan de laagst mogelijke kost, heeft het kernkabinet van 5 juli 2013 aan Elia opgedragen om semestrieel een verslag over te maken aan de federale regering over de vooruitgang van de verdere ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit en het vraagbeheer.

Elia deelt de bezorgdheid van de federale regering omtrent het waarborgen van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België, in het bijzonder naar aanleiding van de aankondigingen tot gedeeltelijke of definitieve sluiting van klassieke productie-eenheden in België. Het blijft namelijk van primordiaal belang om over een voldoende groot en betrouwbaar nationaal productiepark te kunnen beschikken. In dat opzicht dient de ontwikkeling van het vraagbeheer en van de interconnectiecapaciteit als een belangrijk element van een goedwerkende elektriciteitsmarkt te worden beschouwd, en veeleer als complementair dan wel als substitutie voor een nationaal verankerde productiecapaciteit.

In ieder geval is Elia op beide fronten heel actief, worden barrières doorbroken en nieuwe samenwerkingen aangegaan. Via dit verslag informeerde Elia de federale regering op 20 december jl. van de recente evoluties, de stand van zaken op dat moment en waar mogelijk een inschatting voor het toekomstige verloop.Wegens confidentiële redenen werden bepaalde vertrouwelijke elementen en cijfers in dit verslag weggelaten. Zij werden vervangen door [Confidential Information]. Ook zonder deze informatie krijgt de lezer echter een goed beeld van de stand van zaken en de genomen initiatieven. Tevens dienen de vermelde cijfers (budgetten, volumes...) als indicatieve inschattingen beschouwd te worden aangezien ze de beste inschatting en/of de situatie op het moment van de verzending van het rapport reflecteren. Ze kunnen dus evolueren naargelang de individuele projecten & huidige producten zich verder ontwikkelen.

  • Klik hier om het verslag te lezen (op dit ogenblik beschikbaar in gemengde versie Frans-Nederlands ; een volledig Franse en een volledig Nederlandse versie worden op dit ogenblik opgesteld en zullen binnenkort worden gepubliceerd).