Rapport 2de fase cross-border balancing piloot project


04-11-2014

Elia en TenneT publiceren een rapport met betrekking tot de resultaten van de tweede fase van het cross-border balancing piloot project waarin de mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische balancingmarkten onderzocht worden.

In de afgeronde eerste fase van dit project werd voor beide landen een overzicht van de organisatie van de balancingmarkten en de gebruikte producten gemaakt. Tijdens een tweede fase hebben Elia en TenneT enkele scenario’s opgesteld met betrekking tot noodzakelijke wijzigingen in hun balancingmarkten om een onderlinge uitwisseling van balancingenergie mogelijk te maken. Ook de moeilijkheden en de impact van dergelijke wijzigingen werden kwalitatief toegelicht. De voorlopige resultaten hiervan werden tijdens een workshop op 13 juni aan de stakeholders voorgesteld.

Het finale rapport van deze 2de fase legt verder in detail de verschillende scenario’s uit die eerder voorgesteld werden tijdens de workshop.

In een volgende fase van het project zal er een kosten-batenanalyse van de het uiteindelijke marktdesign gebeuren. Beide TNBs zullen eerst de scope vastleggen en bepalen hoe deze fase op een zo efficiënt mogelijke manier uitgevoerd kan worden. In functie hiervan zal een nieuwe planning opgesteld worden.