Regional Public Stakeholder Workshops van ENTSO-E


05-03-2014

Met het oog op de publicatie van zijn tienjarig netontwikkelingsplan (TYNDP), organiseert ENTSO-E een workshop  te Brussel op 31 maart 2014.


Deze workshop is gewijd aan de landen rond de Noordzee en is één van de 6 Regional Public Stakeholder Workshops die door de Europese vereniging van transmiissienetbeheerders voor elektriciteit, ENTSO-E, georganiseerd worden. Bedoeling hiervan is in dialoog te treden met de regionale stakeholders die dat wensen, om zo hun feedback en hun opmerkingen in te zamelen die bij de uitwerking van het TYNDP (Ten Year Network Development Plan, netontwikkelingsplan op 10 jaar) van pas zullen komen.

Klik hier als je hierover meer wil weten