Stevin-project


05-06-2014

2 stappen voorwaarts in de realisatie van het Stevinproject

  1. Damme en Elia bereiken overeenkomst in het Stevin-dossier
  2. Elia verkrijgt de stedenbouwkundige vergunning voor het Stevinproject
Lees het persbericht