Gezamenlijke studie van de Duitse, Belgische en Nederlandse TNB's


05-11-2014

De transmissienetbeheerders van Duitsland, België en Nederland hebben samen met E-Bridge en het Institute of Power Systems and Power Economics (IAEW) van RWTH Aachen University een kwalitatieve vergelijkende studie gemaakt over een gecoördineerde balancingmarkt (Coordinated Balancing Area, CoBA).

Deze studie levert een gedetailleerde analyse van het regelgevende en wettelijke kader, van de productspecificaties op de markten voor ondersteunende diensten en het algemene marktdesign, om op die manier de mogelijke voordelen van een grensoverschrijvende balancingmarkt te evalueren.

De huidige studie toont aan dat de minder complexe samenwerkingsmogelijkheden al gedeeltelijk zijn geimplementeerd. De studie toont ook aan dat het design van de bestaande markten voor Frequency Restoration Reserves (Secondaire en Tertiare reserves) aanzienlijk verschilt tussen de drie landen. Deze situatie maakt dat er complexe oplossingen nodig zijn voor het oprichten van een grensoverschrijdende balancingmarkt, zoals voorzien wordt in de toekomstige Europese “Network Code on Electricity Balancing”.

Uitgaande van de resultaten van deze studie werd er beslist om verdere stappen te nemen voor de implementatie van de relatief 'minder complexe' samenwerkingsmogelijkheden:

  • Het analyseren van het potentieel van ‘reserve sharing’ van de manual Frequency Restoration Reserves (Tertiaire reserves) ;
  • Het analyseren van de deelname van België aan het algemene Duitse aankoopplatform voor ‘Frequency Containment Reserves’ (Primaire reserves) ;
  • Het verhogen van de uitwisseling ‘Frequency Containment Reserves’ tussen Nederland en Duitsland.

Parallel daaraan zullen de betrokken TNB's de mogelijkheden tot samenwerking voor de meer complexe producten verder onderzoeken (Frequency Restoration Reserves).

Deze studie bevat geactualiseerde gegevens in vergelijking met het vorige rapport over een grensoverschrijdende balancingmarkt tussen België en Nederland.