Elia plaatst meetapparatuur op zijn grensverbindingen om de invoercapaciteit te optimaliseren


07-10-2014

Elia werkt sinds verschillende jaren in het kader van een partnerschap met de universiteit van Luik (ULg) en met het bedrijf Ampacimon aan een technologie die toelaat om het transport van elektriciteit door hoogspanningslijnen te verhogen. Dat kan bij gunstige weersomstandigheden en meer bepaald bij veel wind en koude temperaturen. Elia is de eerste netbeheerder die deze technologie zal inzetten op internationale verbindingen.

De beslissing om deze apparatuur op de zuidgrens en de noordgrens te plaatsen, is één van de talrijke initiatieven die Elia heeft genomen om het stroomtekort, dat voor deze winter wordt aangekondigd, op te vangen. Het gaat om een klein apparaat dat op 8 grensverbindingen zal worden geplaatst en waarmee de fysische stromen met 10 à 15% kunnen worden verhoogd, als de temperaturen laag zijn, als de kracht en de snelheid van de wind voldoende hoog zijn en als andere specifieke omstandigheden voorhanden zijn.

Wanneer deze innovatieve technologie wordt gebruikt, zal men, naast de weersomstandigheden, altijd rekening moeten houden met bepaalde bijkomende voorwaarden, die elke dag moeten worden geverifieerd en bevestigd:

  • Het toekennen van transportcapaciteit aan de markt leidt tot een verdeling van fysische stromen over de Franse en Nederlandse grenzen. Deze verdeling wordt bepaald door de beschikbaarheid van de ingevoerde energie;
  • De transportcapaciteit op de grensverbindingen hangt niet alleen af van Elia maar ook van de netten in de buurlanden.
  • Naast de grensoverschrijdende lijnen dient ook rekening gehouden te worden met andere elementen van de netinfrastructuur die hun eigen limiet kennen;
  • Voor de "day-ahead" markt worden de internationale capaciteiten twee dagen voordat het effectief transport plaatsgrijpt, vastgelegd. De onzekerheid over de voorspellingen speelt dan nog.
  • Deze optimalisering betreft de "intraday" markt gezien de capaciteiten periodiek worden herberekend (per kwartier). Het is dus voor deze markt dat Elia zijn invoercapaciteit potentieel zal kunnen verhogen op basis van de informatiegegevens die het dankzij deze technologie zal hebben verzameld.

De optimalisering van de transmissiecapaciteiten is positief, maar het is vooral cruciaal dat de markt de energie kan vinden om deze van over onze grenzen in te voeren.