Elia verduidelijkt de principes die aan de basis van het afschakelplan liggen


08-09-2014

Het schaarsteplan, dat op 3 september 2014 door de staatssecretaris voor Energie werd voorgesteld, is gebaseerd op het afschakelplan dat in 2003 opgemaakt werd en waarvan de wettelijke basistekst voorhanden was in 2005. De doelstelling van dergelijk plan is de bescherming van het Belgische net tegen plotse effecten zoals een daling van de frequentie of de spanning.

Het plan is opgemaakt conform het Technisch Reglement van het Transmissienet (art. 312 AR van 19/12/2002) alsook de regels die van toepassing zijn tussen de Europese transmissienetbeheerders om een volledige black-out van het Belgische en Europese net te vermijden. Dit afschakelplan werd goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 3 juni 2005, na advies van de CREG.

 

Lees het persbericht