Elia handhaaft het afschakelplan maar stelt een aanpassing in de activeringsmodaliteiten voor


12-09-2014

Elia heeft deze vrijdag de staatssecretaris voor energie ontmoet om haar de nadere informatie te bezorgen, die zij had gevraagd over het afschakelplan.

Elia heeft aan de staatssecretaris bevestiging gegeven over de wettelijkheid van het plan en heeft haar een voorstel voor eventuele verbetering van de activeringsmodaliteiten gedaan.

 

Lees het persbericht