Succesvolle eerste maandelijkse veiling voor alle primaire en secundaire reserves via nieuw veilingplatform STAR 2.0


12-12-2014

Op 09/12/2014 vond via het nieuw ontwikkelde veilingplatform STAR 2.0 (Short-Term Auctioning of Reserves) de succesvolle eerste maandelijkse veiling plaats van 83 MW primaire (FCR – R1) en 140 MW secundaire reserves (FRR- R2), voor de leveringsperiode januari 2015.

Alle noodzakelijke en vereiste openbare informatie hierover wordt geüpdatet en gepubliceerd op de pagina over “STAR” op de website van Elia. Zo beschikken de huidige en toekomstige marktdeelnemers over de nodige transparante informatie om primaire en secundaire reserves aan Elia te kunnen leveren. Meer in het bijzonder zijn de volgende gegevens beschikbaar (geldig voor het volledige jaar 2015): Sinds eind 2013 en in de loop van 2014 heeft Elia al een beperkt gedeelte (20 - 30%) van deze volumes aangekocht via het intern ontwikkelde platform STAR 1.0. De voornaamste wijzigingen in STAR 2.0 voor de nieuwe R1/R2-veilingen in 2015 kunnen als volgt worden samengevat:
  • 100% van het aanbod van alle bestaande R1/R2-producten kan op maandbasis aangekocht worden voor het jaar 2015, volgens de Balancingregels die in mei 2014 werden goedgekeurd door de CREG.
  • Op het vlak van grensoverschrijdende capaciteit: deelname van het standaard-FCR-product (R1) tot 58 MW vanuit Frankrijk in 2015.

Naast het intern ontwikkelde STAR-veilingplatform en het optimaliseringsalgoritme heeft Elia ook het algemene contractuele kader bijgewerkt, waardoor nieuwe deelnemers tot de veilingen toegelaten kunnen worden in de loop van 2015, op voorwaarde dat hun kandidatuur geldig is en zij de algemene raamovereenkomst hebben ondertekend vóór hun effectieve deelname.

De nieuwe veilingtool STAR 2.0,, de betrokken regels en algemene raamovereenkomst zorgen samen voor een meer kostenefficiënt mechanisme voor de maandelijkse aankoop op de korte termijn van de volledige behoeften aan primaire en secundaire reserves voor Elia door eerlijke toegang te verschaffen aan alle marktdeelnemers en dit voor alle bestaande R1/R2-producten.