Het project Life+ van Elia in detail


18-06-2014

Elektriciteitstransmissie verzoenen met biodiversiteit: dat is Life+. Je vindt alle informatie over dit project op de eigen pagina van Life+ op onze website.


Het project "LIFE+ Elia" is een Europees project met een looptijd van 5 jaar. Het wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie en geleid door Elia met als partners het Waalse Gewest en de vzw's Carah en Solon. Het doel: meer dan 150 km boscorridors onder de hoogspanningslijnen omvormen tot echte "ecologische corridors". Concreet zal Elia, in plaats van om de vijf tot acht jaar met een mulcher langs te gaan, onder deze lijnen weer stabielere natuurlijke milieus creëren (zoals turflanden, de bosrand, weiden en graslanden, enz.) die gemakkelijker en goedkoper te onderhouden zijn en veel gunstiger zijn voor de biodiversiteit.
 
Dit unieke project betekent een ware omwenteling in de visie op het beheer van de hoogspanningsinfrastructuur. Het heeft al veel interesse gewekt bij andere Europese transmissienetbeheerders.
 
Lees meer hierover in de rubriek "Veiligheid en milieu" op de pagina van het project
.