Elia ondersteunt de gezamenlijke oproep aan de politieke wereld voor het uitwerken van een energiepact


23-06-2014

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, van de verbruikers, de industrieën de academische wereld hebben zich rond de tafel gezet voor het uitwerken van een gezamenlijk initiatief.

Een moderne wereld zonder energie en zonder elektriciteit is ondenkbaar. Vroeger was elektriciteit een basisproduct, een vanzelfsprekendheid. Vandaag is elektriciteit een uitdaging op lange termijn. De noodzaak om de bevoorradingszekerheid te handhaven, de competitiviteit, de duurzaamheid en de betaalbaarheid in stand te houden, plaatst alle markspelers voor een enorme uitdaging. Een breed gedragen en coherent beleid op korte-, middellange- en lange termijn, dat het evenwicht tussen het economische, ecologische en sociale bewaart, is hoognodig. Daar zijn alle stakeholders het over eens.

Vanuit deze eensgezindheid is er een intitiatief ontstaan dat door een een groep van onafhankelijke experten werd gelanceerd en gestuurd: zij hebben afspraken gemaakt over het werkproces en de inhoud. Elia heeft hier zijn rol van facilitator vervuld en bracht zo een representatieve groep van stakeholders rond de tafel. Het tekstontwerp "Bouwstenen voor een Energiepact in België" is het resultaat van dit overleg. Dit document dat onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep valt, geeft de reflecties weer die de debatten en toekomstige gesprekken zullen onderbouwen.

Lees het perbericht

De volledige tekst "Bouwstenen voor een Energiepact voor België" kan worden geraadpleegd, alsook de lijst van organisaties, ondernemingen en personaliteiten die op de oproep zijn ingegaan, zonder dat zij zich al uitspreken over de inhoud of het uiteindelijke proces van het Energiepact op de site www.energiepact.be.