Groen licht voor de bouw en exploitatie van het Belgian Offshore Grid


24-07-2014

Elia heeft de vergunning verkregen voor de bouw en de exploitatie van het Belgian Offshore Grid in de Noordzee. 


De vergunning betreft meer bepaald de aanleg en de exploitatie van het Alfa eiland, het hoogspanningsstation op zee, 3 kabels tussen Alfa en de kust, 1 kabel tussen Alfa en Bèta en 1 kabel tussen Bèta en de kust. Dit is een eerste noodzakelijke vergunning, maar ook andere vergunningen zoals de kabellegvergunning zijn nodig voor tot de bouw kan worden overgegaan.

Zover is het echter nog niet. De concrete invulling van het Belgian Offshore Grid wordt momenteel uitgewerkt met de betrokken windmolenparken en andere betrokken partijen (Plug at Sea, Belgian Offshore Platform, ...). Bovendien is het project afhankelijk van het project Stevin, de nieuwe te bouwen hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem.