Geen juridische procedures meer tegen het hoogspanningsproject Stevin


26-09-2014

Elia kan, na bekrachtiging door de Raad van State, starten met de realisatie.

Elia is verheugd te kunnen aankondigen dat het wellicht van start kan gaan met de realisatie van het project Stevin. Dit project omvat een versterking van het hoogspanningsnet (380 kV) tussen Zeebrugge en Zomergem. De geplande uitbreiding is cruciaal voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading van ons land en van de kustregio in het bijzonder.

Lees het persbericht