Impact van de vervroegde stopzetting van Doel 3 en Tihange 2 op het net en de bevoorradingszekerheid


27-03-2014

Op dinsdag 25 maart werd Elia door Electrabel op de hoogte gebracht van de vervroegde stopzetting van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Deze reactoren, tesamen goed voor 2000 MW, zouden respectievelijk 26 april en 31 mei voor onderhoud uit productie gehaald worden. Om bijkomende testen uit te voeren werden beide reactoren echter vroeger dan voorzien stopgezet en dit voor een niet-nader bepaalde termijn.


Voor de eerstvolgende dagen en weken stelt Elia vast dat de bevoorradingszekerheid van het land niet in gevaar komt. Het verlies van de twee eenheden wordt opgevangen door de met de buurlanden gekoppelde dagmarkt. De marktpartijen benutten quasi volledig de beschikbare importcapaciteit, met maximale inzet van de dwarsregeltransformatoren aan de grens om de fluxen te regelen. Het evenwicht op het net wordt eveneens gehandhaafd via de opstart van verschillende centrales in eigen land.

De analyses over de bevoorradingszekerheid voor de komende maanden en de langere termijn zijn volop gaande. Naar de toekomst toe (winter 2014-2015) zou, bij het niet opnieuw opstarten van de 2 reactoren, de situatie potentieel ernstig kunnen worden, gezien de te verwachten evolutie in het productiepark (recente en aangekondigde sluitingen van gascentrales en de voorziene uitstap van Doel 1 en Doel 2 in februari en oktober 2015).

Als transmissienetbeheerder is Elia 24 uur op 24 uur verantwoordelijk voor het operationeel evenwicht op het net. De bevoorrading van elektriciteit is vooral in handen van de producenten en leveranciers. Met betrekking tot de bevoorradingszekerheid, heeft de staatssecretaris voor Energie, Melchior Wathelet, verschillende maatregelen genomen die kunnen ingezet worden bij dreigende bevoorradingsproblemen.

Elia bekijkt met de overheid en producenten de situatie en de mogelijkheden om het verlies in productiecapaciteit op te vangen en zal binnenkort over de resultaten van haar analyses communiceren.