Jaarresultaten 2013


28-02-2014

Zeer goede resultaten Elia groep dankzij sterke resultaten in Duitsland.

Update 12.03.2014
Kleine aanpassingen zonder impact op cijfers
Zie tekst in cursief op blz. 14,15,18 (voetnoot) en op blz. 20/20De Elia groep, opgebouwd rond de 2 transmissienetbeheerders Elia en 50Hertz, maakt deel uit van de top 5 van transmissienetbeheerders in Europa. Ook in 2013 hebben de transmissienetbeheerders de verschillende uitdagingen die het gevolg zijn van het gewijzigde energielandschap met succes aangegaan.

Lees het persbericht