Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur van Elia


28-03-2014

De Raad van Bestuur van Elia heeft de dagorde vastgelegd van de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2014.De Raad van Bestuur stelt voor om tijdens de algemene vergadering de heer Luc De Temmerman, de heer Frank Donck en mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen tot nieuwe onafhankelijke bestuurders van de onderneming en de heer Luc Hujoel te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder op voordracht van Publi-T.

Lees het persbericht