TenneT bezoekt project Life+ van Elia


28-07-2014

Een delegatie van de transmissienetbeheerder TenneT Nederland en Duitsland heeft een bezoek gebracht aan Nassogne om er het project Life+ nader te bekijken.


Het project Life+ van Elia, dat een milieuvriendelijk beleid ontwikkelt voor het beheer van de corridors onder de luchtlijnen, is een voorbeeld geworden op Europees vlak en heeft de interesse bij collega-netbeheerders opgewekt.

Zo kwam er op woensdag 23 juli nog een delegatie van TenneT uit Duitsland en Nederland naar Nassogne om het projectteam van Life+ te ontmoeten en de concrete uitwerking van dit proefproject op het terrein te bekijken.

Ze werden vergezeld door een Duitse vertegenwoordiger van de ngo NABU (Naturschutzbund Deutschland) en een vertegenwoordiger van het departement Concertatie & Milieu van de transmissienetbeheerder RTE die ook één van de partners van het project is.

De delegatie toonde veel interesse in het concept en de praktische implicaties ervan. Na een infosessie in de voormiddag volgde een terreinbezoek om de vorderingen in het herstel van de verschillende natuurlijke biotopen onder de hoogspanningslijnen te bekijken.

Meer weten over dit project? Je vindt alle info hierover op onze website onder Veiligheid & Milieu > Project Life+ Elia.