Transparantieverklaring


30-10-2014

Katoen Natie Group SA heeft op 29 oktober 2014 Elia ervan in kennis gesteld dat hun deelneming in Elia op 24 oktober 2014 de drempel van 5% van de door Elia uitgegeven aandelen overschreden heeft en dat deze 5,21% bedraagt.


Lees het persbericht