Update Tihange 3


30-11-2014

Zondagvoormiddag vond een brand plaats in het hoogspanningsstation van Electrabel op de site van Tihange 3. Dit station transformeert de geproduceerde elektriciteit van de centrale voordat ze op het hoogspanningsnet wordt gebracht. Door de brand werd de centrale automatisch van het net afgekoppeld.Het uitvallen van de centrale  werd opgevangen door het activeren van andere productiemiddelen alsook het verminderen van het verbruik van enkele grote industriële verbruikers, waardoor het evenwicht op het net bewaard werd. Ook voor de rest van de dag is er voldoende elektriciteit beschikbaar.

Morgen worden geen problemen verwacht, aangezien de temperaturen in België en in de rest van Europa normaal zijn en het productiepark (gas, kolen, wind, ...) en de interconnecties volledig beschikbaar zijn. Het verbruik zal ook wellicht lager liggen dan normaal door de aangekondigde staking. Ondanks een mogelijks hoger verbruik voor de andere dagen van de week blijft de situatie onder controle bij ongewijzigde omstandigheden van het productiepark en de interconnecties. Daarnaast zijn de strategische reserves beschikbaar en kunnen deze, indien nodig, geactiveerd worden.

De schade aan het hoogspanningsstation van Electrabel wordt momenteel opgemeten. Elia verleent zijn medewerking om de herstellingswerkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen aanvatten, zodat de centrale opnieuw kan worden heropgestart.

De Elia 4cast - stroomindicator geeft  de voorzichten op het elektriciteitsnet voor de komende 7 dagen weer. Deze staat op dit ogenblik voor de volgende 6 dagen op groen. De indicator is consulteerbaar op  www.winterklaar.be en voor mobiele devices te downloaden via AppStore, Google Play en Windows Store.