Groenestroomcertificaten Wallonië in reserve geplaatst op 1 juli 2015


02-07-2015

Nadat in maart 2015 de goedkeuring kwam van de Waalse regering, schreef Solar Chest, bijgestaan door Bank Degroof en advocatenkantoor NautaDutilh, met succes een obligatielening van 275 miljoen EUR uit. De onderneming kan hiermee ongeveer 4 miljoen groenestroomcertificaten terugkopen van Elia.