Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve


16-12-2015

Elia heeft op 16 december een voorstel voor publieke consultatie van de Procedure voor aanleg van Strategische Reserve ingediend. Deze zal van kracht gaan vanaf 15 februari 2016.

Het betreffende document is hier beschikbaar. De consultatie op de Procedure voor aanleg van Strategische Reserve is geopend tot 22/01/2016.