Situatie elektriciteitsnet winter 2015-2016 : laatste update


24-07-2015

Op 14 juli jongstleden heeft Elia in de Kamer de situatie van het elektriciteitsnet voor de winter 2015-2016 toegelicht, alsook een update van de nood aan strategische reserves voor de volgende winter gegeven.

De presentatie is beschikbaar hier. Elia publiceert eveneens een indicatief scenario voor de inzet van de strategische reserves (inschatting van opstarts en aantal uren inzet) voor de winter van 2015-2016 en dit op basis van probabilistische berekeningen.