Elia en IDEA vermeld als betrouwbare partners door Google


25-06-2015

Elia en IDEA zijn trots op het feit dat het bij de inhuldiging van Googles tweede data center in Baudour vernoemd werden als betrouwbare partners in de economische ontwikkeling van de Borinagestreek.

Toegang tot een betrouwbaar elektriciteitsnet dat voldoet aan de behoeften van grootverbruikers is een bepalende factor in de vestigingskeuze van nieuwe investeerders. In die context hebben de Belgische en gewestelijke overheden Elia de taak toevertrouwd de nodige investeringen te doen om het net aan te passen aan de evoluties in de elektriciteitsmarkt.