Vermindering van de Belgische maximale invoercapaciteit tot 3250 MW


25-08-2015

Op dit ogenblik worden er infrastructuurwerken uitgevoerd op belangrijke assets van het Belgische transmissienet. Deze moeten het net versterken tegen de komende winterperiode. Deze toestand gecombineerd met de aanzienlijke hoeveelheid windenergie die in Noord-Europa in het net wordt geïnjecteerd en de bijkomende ongeplande onbeschikbaarheid van transmissie- en productie-infrastructuur in de Centraal-West-Europese regio, maken dat Elia de maximale waarde van de invoercapaciteit voor België heeft moeten terugschroeven van 4500 MW naar 3250 MW.

Elia zal de situatie op de voet volgen en zal elke dag de maximale invoerdrempels die zij kan toestaan zonder de netveiligheid in gevaar te brengen opnieuw evalueren. Deze situatie zou vermoedelijk de volgende dagen kunnen aanhouden maar zal zich geleidelijk normaliseren voordat de winter aanvangt. De meest recente informatie kan geraadpleegd worden op de Elia-website in combinatie met de dagelijkse publicatie van de flow-based gegevens.