Informatie-update met het oog op transparantie: maximale invoerdrempels


27-08-2015

Zoals aangekondigd op 25 augustus, heeft Elia de maximale waarde van de invoercapaciteit voor België moeten terugschroeven van 4500 MW naar 3250 MW. Deze maatregel moest genomen worden, omdat aanzienlijke energiestromen vanuit Noord-Europa op dat ogenblik samenvielen met de geplande onderhoudswerken om het Noord-Europese net klaar te maken voor de komende winter.

Dankzij continue monitoring kunnen wij nu het maximale invoerniveau een beetje opvoeren tegen vrijdag 28 augustus, meer bepaald tot 3500 MW. Maar deze waarde zal vermoedelijk nog verder blijven schommelen tijdens de komende dagen en weken, en dat kan een invloed hebben op de netsituatie. Zo zouden ook wijzigingen in de beschikbaarheid van de productie, die vanaf volgende week voorzien zijn, een negatieve impact kunnen hebben op onze invoermogelijkheden.

Om over de recentste informatie met betrekking tot de maximale invoerdrempels voor de volgende dag te beschikken, raden wij aan om de dagelijkse publicatie van de flow-based data te raadplegen op: http://www.casc.eu/en/Market-data/Implicit-Allocation/Market-Coupling.

Elia volgt de situatie van nabij op en maakt dagelijks een grondige evaluatie van de maximale invoerdrempels die het kan toestaan zonder de veiligheid van het net in gevaar te brengen.
Deze update m.b.t. maximale invoerdrempels maakt deel uit van ons commitment om een maximale transparantie ten aanzien van de marktspelers te verzekeren. Alle verdere informatie-updates zijn beschikbaar via bovenvermelde link naar de Elia-website.