Aankondiging publieke consultatie


28-04-2015

Elia houdt publieke consultatie rond zijn federaal ontwikkelingsplan voor het transmissienet en het bijhorende milieueffectenrapport.