Bevoorradingszekerheidsstudie voor België - Nood aan strategische reserve voor de winter 2016-17


02-12-2015

Het verzekeren van de Belgische elektriciteitsbevoorrading staat al enige tijd hoog op de agenda en heeft ertoe geleid dat enkele wettelijke en regulatoire aanpassingen werden doorgevoerd. Zo werd een mechanisme van strategische reserve voor België gecreëerd, met ook voor Elia nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Eén van deze nieuwe taken is de bepaling van de nood aan strategische reserve aan de hand van een probabilistische analyse met betrekking tot de bevoorradingszekerheid van België die Elia elk jaar, uiterlijk op 15 november, dient uit te voeren.Het rapport voor de winters 2016-17, met indicatieve ramingen voor de winters 2017-18 en 2018-19, komt tegemoet aan de vraag van stakeholders via een publieke consultatie naar meer transparantie over de hypotheses en achtergrond bij de resultaten. De belangrijkste methodologische aanpassingen die doorgevoerd werden zijn de integratie van markt response en de toepassing van de flow-based methodologie voor de internationale fluxen.

Enkel tot 31 maart 2017 kunnen de cijfers geïnterpreteerd worden als een concrete behoefte aan strategische reserve. Na deze datum bestaat de mogelijkheid dat bijkomende centrales gesloten worden. Dit risico, evenals de mogelijkheid van bijkomende sluitingen in de buurlanden, zal de behoefte aan strategische reserve voor de daaropvolgende winters vanaf 2017 sterk beïnvloeden.

Elia heeft bij het indienen van het rapport aan de FOD en de minister van Energie op 13 november de beschikbare kennis op dat ogenblik gebruikt en kon de nakende aankondigingen van het FANC op 17 november dat Doel 3 en Tihange 2 weer opgestart mogen worden, niet voorzien. In het referentiescenario gehanteerd in het rapport zijn beide eenheden niet in dienst. Het rapport voorziet echter wel in een sensitiviteit van de nucleaire beschikbaarheid.

Lees het rapport.