Nieuwe fase voor het federaal ontwikkelingsplan 2015-2025


24-02-2015

In het kader van zijn verplichtingen zal Elia in 2015 een ontwikkelingsplan voor het federaal transmissienet voor de komende 10 jaar opstellen (2015-2025).  Dit plan komt tot stand in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau.


Doelstellingen: een gedetailleerde inschatting voorleggen van de transmissiecapaciteit (op de spanningsniveaus 380 kV, 220 kV, 150 kV en 110 kV) en het investeringsprogramma bepalen dat nodig is om aan deze behoeften te voldoen.

Elia heeft de adviezen ontvangen van de federale regulator, m.n. de CREG, en Minister Bart Tommelein bevoegd voor het Mariene Milieu. Zo bereikt het ontwerp dus een volgende fase.

Nu moet er een milieu-effectenrapport van het ontwerp van ontwikkelingsplan worden opgesteld zoals bij wet voorgeschreven. Dit rapport en het ontwikkelingsplan zelf zullen vóór de zomer ter openbare raadpleging worden voorgelegd.

Kijk nu al het ontwerp van ontwikkelingsplan in. Je vindt het onder Grid Data > Grid Development > Investeringsplannen >Federaal ontwikkelingsplan 2015-2025.