Bevoorradingszekerheidsstudie voor België - De nood aan strategische reserves winter 2017-2018


01-12-2016

Elia heeft vandaag de probabilistische analyse gepubliceerd rond de bevoorradings-zekerheid voor de winter 2017-2018. Deze analyse wordt door de federale minister van Energie mee in rekening genomen bij het bepalen van het volume aan strategische reserves.

Voortbouwend op de verbeteringen van vorig jaar heeft Elia de transparantie en de interactie met de diverse stakeholders voort versterkt: voorafgaand aan deze studie zijn twee openbare raadplegingen georganiseerd. Bovendien wordt deze studie-in overleg met de federale minister van Energie en de administratie 6 weken voor de wettelijk voorziene datum gepubliceerd.

In aanvulling op het base-case scenario heeft Elia diverse gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een zo breed mogelijk scala aan te bieden van mogelijke situaties voor de winterperiode 2017-2018.

Recente ontwikkelingen in België en Frankrijk maken ons er immers van bewust dat het energielandschap continu verandert en onverwachte evoluties ondergaat. Hoewel dit rapport een visie geeft op de toekomst kunnen we de recente ontwikkelingen niet negeren. Daarom is in aanvulling op het base-case scenario en de diverse gevoeligheidsanalyses een alternatief scenario berekend dat de recente gebeurtenissen mee in rekening neemt.

Aangezien het de verantwoordelijkheid is van de federale minister van Energie om uiteindelijk te beslissen over het meest waarschijnlijke scenario en het daarbij horende volume aan strategische reserves, raadt Elia de minister aan om haar beslissing te nemen op basis van de meest recent beschikbare informatie.

Reacties op dit rapport kunnen tot 22 december 2016 (12h00) naar Elia worden gestuurd via een mail naar usersgroup@elia.be. Elia zal de opmerkingen overmaken aan de federale minister van Energie en de administratie Energie.