Elia organiseert in december 2016 een veiling voor Waalse groene certificaten


01-12-2016

Als transmissienetbeheerder in Wallonië en overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 §2 van het koninklijk besluit betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen van 16 juli 2002, koopt Elia Waalse groenestroomcertificaten aan een minimale federale prijs aan. Elia organiseert een verkoop van deze certificaten; deze veiling zal gehouden worden in de loop van december 2016 en wordt op 12/12/2016 afgesloten.

Wenst u deel te nemen aan deze veiling?
U vindt hier de volledige verkoopprocedure met het biedingsformulier.

Bezorg het biedingsformulier, volledig ingevuld en voorzien van handtekening, zoals vermeld in de verkoopprocedure, enkel per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per koerier met ontvangstbewijs aan Elia System Operator nv, T.a.v. Peter De Neve, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.
Indien u nog niet vermeld staat op de lijst van potentiële kopers op de website van de CWaPE, schrijf u dan in op deze lijst door contact op te nemen met de CWaPE.