Internationale samenwerking voor primaire reserves: België sluit zich aan bij de gezamenlijke aankoop voor Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk


02-08-2016

De TNB-partners die samenwerken om FCR aan te kopen, kondigen de succesvolle start aan op 26 juli van de eerste gezamenlijke internationale FCR-veiling, met inbegrip van Belgische FCR-vraag, voor de leveringsperiode in de eerste week  van augustus.Frequency Containment Reserves (FCR), ook wel primaire reserves (R1) genoemd, zijn een snel inzetbare oplossing waarbij de productie van elektriciteitscentrales of netto afname van eindgebruikersverlaagd of verhoogd wordt op zeer korte tijd: tussen 0 en 30 seconden. FCR is cruciaal om de balans tussen productie en belasting op korte termijn in evenwicht te houden. Het volume aan FCR dat door elke transmissienetbeheerder (TNB) wordt aangekocht, wordt op internationaal niveau overeengekomen. Voor Elia bedraagt dit verplichte FCR-volume 73 MW in 2016 - de totale primaire reserve werd vastgelegd op 3000 MW voor alle landen die deel uitmaken van het synchrone continentale Europese net.

De TNB-partners die samenwerken om FCR aan te kopen, kondigen de succesvolle start aan op 26 juli van de eerste gezamenlijke internationale FCR-veiling, met inbegrip van Belgische FCR-vraag, voor de leveringsperiode in de eerste week  van augustus-. Zoals aangekondigd in de vorige gezamelijke marktinformatie van midden juni, nemen BSP's (balancing service providers) uit Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en België nu deel aan de gezamenlijke internationale FCR-veiling. De Belgische BSP's hebben toegang tot de gezamenlijke FCR-markt via het Duitse veilingplatform. Deze gezamenlijke FCR-markt is de grootste van Europa, met een totale vraag van +/- 800 MW, wat overeenkomt met meer dan een kwart van de totale vraag binnen het synchrone net. Men verwacht dat de Franse en Deense TNB’s zich nadien ook zullen aansluiten.

Nu Elia zich aangesloten heeft bij de internationale samenwerking voor de aankoop van FCR, wordt de totale Belgische FCR-verplichting (73 MW in 2016) vanaf nu geveild op wekelijkse basis, zowel via een nationale als via een gezamenlijke internationale veiling (wekelijks variabel volume van maximaal 51 MW). De FCR-samenwerking creëert een meer liquide markt voor de vraag van de TNB's en opent nieuwe verkoopmogelijkheden voor de deelnemende BSP's. De FCR-verplichtingen verschuiven tussen de landen terwijl de huidige en toekomstige verplichtingen in het kader van ENTSO-E en de Europese Netwerkcodes gerespecteerd blijven. De gezamenlijke FCR-markt zou moeten zorgen voor een meer efficiënte aankoop van primaire reserves en zou tegelijkertijd het risico moeten verlagen dat TNB's te maken krijgen met een tekort aan FCR-aanbod. Op deze manier wordt de algemene netveiligheid verhoogd.

Naast haar deelname aan de internationale FCR-samenwerking breidde Elia ook de mogelijkheid verder uit om deel te nemen aan de FCR-markt voor niet-conventionele elektriciteitsproductie en vraaggestuurde oplossingen, ongeacht of deze op het transmissie- of distributienet aangesloten zijn.