Publieke consultatie ENTSO-E tot 6 November


07-10-2016

ENTSO-E organiseert twee publieke consultaties, van 4 oktober tot 6 november, over de methodologies voor de berekening van geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige day-ahead en intradaykoppelings.ENTSO-E organiseert twee publieke consultaties, van 4 oktober tot 6 november, over:

  • Methodologie voor de berekening van geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige day-aheadkoppeling overeenkomstig Artikel 43 van Verordening (EU) 2015/1222; en
  • Methodologie voor de berekening van geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige intradaykoppeling overeenkomstig Artikel 56 van Verordening (EU) 2015/1222. 

Meer details zijn beschikbaar op de ENTSO-E website.

In het kader van deze consultaties wordt er ook een openbare ENTSO-E workshop georganiseerd op 26 oktober. Meer informatie over deze workshop en de registratieprocedure zal beschikbaar zijn op de ENTSO-E website.