Oostlus: eerste fase operationeel


07-12-2016

Op dinsdag 6 december werd de verbinding Bévercé-Bütgenbach-Amel in werking gesteld. Daarmee is de eerste fase van de Oostlus binnen de vooropgestelde tijd afgerond.

Stap 1 van het Oostlusproject was een echte uitdaging: voor het eerst werden in het Belgische net composietmasten uit hoogwaardig beton ingezet. Dankzij de indienstname van deze verbinding kunnen we vanaf 2017 officieel overgaan tot stap 2.

Het project ter versterking van de Oostlus maakt het mogelijk de hernieuwbare energieproductie uit de regio van Malmedy, Weismes, Amel en Bütgenbach op het net aan te sluiten. Het verhoogt bovendien de zekerheid van de stroombevoorrading in de streek.