Publieke consultatie over het design voorstel voor het pilootproject BidLadder


10-08-2016

In geval van een resterend onevenwicht binnen de Belgische regelzone doet Elia, via de “balancing markt” beroep op zowel gereserveerd (zoals de R3 Productie, R3 DP of ICH contracten) als niet gereserveerd vermogen (de zogenoemde “vrije biedingen”).Op heden kunnen deze vrije biedingen enkel worden geleverd door resterende flexibiliteit op grote productie eenheden (de zogenoemde “CIPU eenheden”). Elia heeft als ambitie om de mogelijkheid om vrije biedingen aan te bieden op de balancing markt ook open te stellen voor flexibiliteit aanwezig bij netgebruikers, aggregatoren en kleinere productie-eenheden. 

Om dit te realiseren zette Elia het piloot project BidLadder op met als doel om vanaf 30 juni 2017 een biedplatform aan te bieden aan alle marktpartijen, eerst voor de levering van flexibiliteit in de balancing markt via de leveringspunten van het Elia-net, en eventueel later - na overleg met de DNB’s –via de leveringspunten die op het distributienet zijn aangesloten. 

In een designnota beschrijft Elia dit piloot project BidLadder, inclusief een concrete oplossing om het  zogenoemde mechanisme van de Transfer of Energy te regelen. Deze oplossing die voortbouwt op de conclusies van de CREG over het Transfer of Energy mechanisme in haar studie 1459, maakt het mogelijk dat netgebruikers, via een zogenoemde Flexibility Service Provider, hun flexibiliteit eenvoudig kunnen vermarkten zonder hiervoor voorafgaande afspraken te moeten maken met hun leverancier of zonder dat ze hiervoor evenwichtsverantwoordelijke moeten worden op hun toegangs-/leveringspunt.

De designnota ligt nu voor ter publieke consultatie tot en met 8 september 2016. De finale versie van de nota zal samen met het verslag van de publieke consultatie bij de CREG worden ingediend. 

De praktische details om deel te nemen aan de publieke consultatie zijn beschikbaar op de website van de Elia.