Elia houdt consultatieronde over voorstellen tot wijziging ARP en toegangscontracten


15-03-2016

Elia start vandaag, dinsdag 15 maart 2016 een formele publieke consultatie bij de marktspelers over de voorstellen van een beperkt aantal wijzigingen van de ARP en toegangscontracten.

Deze consultatie zal duren van 15 maart tot 8 april 2016 18u00.

Het ARP-contract regelt de rechten en plichten van enerzijds Elia en anderzijds de toegangsverantwoordelijke (ARP) voor het behoud van het evenwicht op het net. De ARP zijn directe consumenten, leveranciers, producenten of traders.

Het toegangscontract geldt voor alle toegangspunten op Elia-net waarvoor de toegangshouder toegang kreeg en die ingeschreven zijn in het register van toegangspunten.

De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met twee evoluties: de uitbreiding van de oorsprong van de primaire reserves die betrekking heeft tot het licht wijzigen van de design van deze (ondersteunende) dienst en het integreren van sommige elementen specifiek aan het CACM reglement.

Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP contract en Toegangscontract aan te vullen met de notie van elektronische handtekening en de regels aangaande de elektronische facturatie. Elia wenst rekening te houden met de evolutie van de technologieën en het digitaliseren van documenten om vereenvoudigde procedures aan zijn klanten voor te stellen.

De documenten voor de consultatie zijn beschikbaar via de website van Elia.

Meer informatie over het huidige ARP-contract
Meer informatie over het huidige toegangscontract