Koppeling van de Belgische en Duitse markten: nieuwe timing voor de implementatie


18-01-2016

pylones

In 2015 hebben Elia, Creos en Amprion samengewerkt aan een project om hun netten te verbinden. Dit project heeft enerzijds als doel de bevoorradingszekerheid in Luxemburg te verhogen en anderzijds de eerste commerciële koppeling van de Belgische en de Duitse markten te realiseren.In het kader van dit project plaatst Creos een dwarsregeltransformator van 400MVA/220 kV in het hoogspanningstation van Schifflange (Luxemburg). Door een betere beheersing van de energiestromen, zal deze dwarsregeltransformator bijdragen tot een nieuwe corridor voor commerciële uitwisselingen tussen België, Luxemburg en Duitsland. Tegelijkertijd zal de bouw van twee nieuwe 220kV-lijnen (d.i. het ‘LuxRing’-project) binnen het net van Creos voor een betere connectie zorgen tussen de drie landen. Dit project wordt ook op dit ogenblik uitgevoerd.
 
Wat het tot stand brengen van een koppeling tussen de Belgische hub en de Duitse/Oostenrijkse/Luxemburgse hub betreft, laten Elia en Creos weten dat commerciële indienststelling van de BeDeLux-interconnector niet zal plaatsvinden in het eerste semester van 2016, zoals aanvankelijk gepland. De marktspelers zullen in de loop van 2016, zo spoedig als mogelijk, meer informatie vernemen betreffende de nieuwe planning.