Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2017-2018


19-12-2016

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceert Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2017.

De raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode loopt van maandag 19 december 2016 tot vrijdag 27 januari 2017, 18:00.