Publieke consultatie over basisgegevens voor de volumebepaling aan strategische reserves voor winter 2017-2018


20-09-2016

In het kader van het proces van de volumebepaling aan strategische reserves organiseerde Elia in juni 2016 een openbare raadpleging over de methodologie, de verschillende hypotheses en de gegevensbronnen die gebruikt zullen worden voor de volumebepaling aan strategische reserves voor winter 2017-2018.

Zoals toen vermeld, zou er een bijkomende raadplegingover de basisgegevens voor de berekening van de volumebepaling aan strategische reserves georganiseerd worden in de maand september.

Deze raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktpartijen over deze basisgegevens te ontvangen. De raadpleging loopt van maandag 19 september tot en met maandag 3 oktober 2016, 18:00.

Het document dat ter consultatie voorligt, is een Excel file met alle basisgegevens. Een toelichting bij de assumpties waarop de volgende evaluatie van het volume aan strategische reserves zal gebaseerd worden voor de winter 2017-2018, kan teruggevonden worden in een afzonderlijk document (presentatie).

De reacties kunnen tot en met maandag 3 oktober 2016, 18:00 aan Elia worden overgemaakt, op het volgende e-mailadres: usersgroup@elia.be. Het is belangrijk om op te merken dat alle opmerkingen openbaar gemaakt zullen worden aan het einde van de consultatie, behoudens de confidentialiteit ervan meegedeeld wordt door de respondent.

Elia zal een samenvatting van de ontvangen reacties op de consultatie (in het Engels) publiceren in een consultatierapport om de marktpartijen te informeren over alle ontvangen reacties en om haar antwoorden te geven op deze reacties. Dit zal ook gepresenteerd worden in de Task Force “Implementation Strategic Reserves”.