EXPLORE TNBs publiceren hun bevindingen over de integratie van de balanceringsmarkten


24-10-2016

Vanaf het begin van 2015 hebben de transmissienetbeheerders (TNBs) van de EXPLORE landen – België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk – de mogelijkheid onderzocht om hun balancing FRR (Frequency Restoration Reserve) energie markten te integreren in overeenstemming met de vereisten uit de draft guidelines on electricity balancing (EBGL).


De eerste resultaten zijn in juni van dit jaar gepresenteerd in een stakeholder workshop. Nu publiceren de EXPLORE TNBs een rapport waarin ze hun bevindingen presenteren. Op verzoek van de regulators van EXPLORE landen, die de studie van dichtbij hebben gevolgd, worden stakeholders van harte verzocht om tot en met 21 november hun feedback te leveren op het rapport

EXPLORE
Het EXPLORE onderzoek is uniek door de focus op de samenhang tussen aspecten van marktontwerp, zowel tussen intraday en balanceringsmarkten, als tussen ontwerpaspecten van de FRR markt zelf. Op dit moment zijn de conclusies geldig gegeven verschillende overeenkomsten tussen de betrokken landen. Zij opereren alle incentive based (of reactieve) balanceringssystemen met voornamelijk aFRR (automatic FRR) en een ISP van vijftien minuten. Uitbreidbaarheid is belangrijk voor EXPLORE TNBs en zal verder worden bestudeerd.

Bevindingen
Het EXPLORE onderzoek legt de focus op de consistentie van het volledige markt model en identificeert noodzakelijke harmonisatievoorwaarden, rekening houdend met de draft guidelines on electricity balancing. Een aantal belangrijke bevindingen zijn gerelateerd aan de complexiteit van de toepassing van marginal pricing in grensoverschrijdende balanceringsmarkten die wordt veroorzaakt door de nauwe band met de operationele behoeften van de TNB, en gerelateerd aan de rol van respectievelijk mFRR (manual FRR) en aFRR in grensoverschrijdende markten.

Europese context
Als begeleiding van het rapport willen we graag een formele respons van EXPLORE regulators met u delen . Zij plaatsen het werk verder in de context van de EBGL en gerelateerde Europese ontwikkelingen.

Verzoek om feedback
Met het oog op het karakter van de EXPLORE studie en de focus op consistentie in marktintegratie, verwelkomen we in het bijzonder feedback met betrekking tot de vragen (in het Engels) hier. Alle feedback (liever in het Engels) kan verstuurd worden naar kontakt@regelleistung.net. EXPLORE TNBs kunnen feedback die ze ontvangen tot en met 21 november meenemen in de voortzetting van hun werk. De geanonimiseerde feedback zal met de regulators van de EXPLORE landen worden gedeeld.