Elia groep jaarresultaten 2015


26-02-2016

Elia groep versterkt en breidt elektriciteitsnet uit terwijl het sterke jaarresultaten neerzet, deels als gevolg van niet-recurrente elementen.

Hoogtepunten 2015

  • In 2015 voert de Elia groep €353 miljoen aan netinvesteringen uit in België en €902 miljoen in Duitsland, om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te blijven vrijwaren en de toename van hernieuwbare energiestromen het hoofd te bieden.
  • De genormaliseerde 1 nettowinst stijgt met 14,6% op jaarbasis tot €175,8 miljoen. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 25,4% tot €210,6 miljoen.
  • Elia zal aan de Algemene Vergadering van 17 mei een dividend van €1,55 voorstellen.
  • De CREG keurt de Elia-tarieven voor 2016-2019 goed, een belangrijke stap in de uitvoering van het ambitieuze investeringsprogramma.
  • Elia en 50Hertz blijven een uiterst hoge betrouwbaarheid handhaven voor hun netten (99.9999%) en dit voor 30 miljoen eindgebruikers in België en Duitsland.

Lees het persbericht