De Elia groep publiceert zijn resultaten voor het eerste halfjaar 2016


26-08-2016

Elia Groep blijft aanzienlijk verder investeren in het ontwikkelen van haar netinfrastructuur en boekt solide operationele resultaten.

Hoogtepunten voor de eerste helft van 2016:
  • De Elia Groep realiseert netinvesteringen voor € 153 miljoen in België en € 183 miljoen in Duitsland met het oog op het versterken van de netinfrastructuur.
  • Elia en 50Hertz handhaven een zeer hoge betrouwbaarheid voor hun systemen (99,999%) en dit ten voordele van 30 miljoen eindgebruikers in België en Duitsland.
  • De genormaliseerde1 nettowinst daalt met 0,4% tot € 84,6 miljoen ten gevolge van toegenomen onderhoudskosten en afschrijvingen in Duitsland (daling met 13,3%). Elia Transmission (België) steeg met 18,8% ten gevolge van solide operationele resultaten.

Lees het persbericht

 

 

1 De term “genormaliseerd” verwijst naar de prestatie-indicatoren (EBIT, nettowinst, EPS) voor de niet-recurrente elementen. Nietrecurrente elementen zijn opbrengsten of kosten die niet op regelmatige wijze ontstaan tijdens de normale bedrijfsactiviteiten. Deze worden apart voorgesteld aangezien deze van belang zijn om de onderliggende duurzame prestaties van een onderneming omwille van haar omvang of aard te begrijpen. Wij verwijzen naar pagina 10, punt 7 voor een meer gedetailleerde afstemmingstabel van de niet-recurrente elementen.