Update over het BeDeLux-project


29-07-2016

Na een grondige studie en uit analyse van gedetailleerde gegevens over de verwachte impact van de implementering van een nieuwe dwarsregeltransformator van Creos op de ‘day-ahead’ markt, besluit de projectgroep (bestaande uit Elia, Creos en Amprion) om de commercialisering van de nieuwe BeDeLux-interconnector uit te stellen.

De huidige simulaties van de impactanalyse geven aan dat het effect op de welvaart in de Centraal-West-Europese zone neutraal zou zijn, terwijl de operationele processen aanzienlijk complexer zouden worden.

De integratie van de nieuwe Creos-dwarsregeltransformator in de ‘day-ahead’ marktkoppeling blijkt complexer in vergelijking met de aanvankelijke eerste impactanalyse in 2015. Recente simulaties wijzen voor de meeste scenario's op een beperking van het initiële ‘flow-based’ domein, waardoor de nieuwe Creos-dwarsregeltransformator meestal niet in aanmerking zou worden genomen bij de ‘day-ahead’ toewijzing. De haalbaarheid van de veranderende operationele processen om commercialisering op de ‘day-ahead’ markt mogelijk te maken, is gezien de complexiteit van de integratie door de diverse betrokken partijen bovendien nog niet bevestigd.

Er zijn bijkomende analyses nodig om te garanderen dat de nodige veiligheidsmarges binnen het ‘day-ahead’ tijdsbestek niet in het gedrang komen. De beslissing m.b.t. de commercialisering van de nieuwe Creos-dwarsregeltransformator zal geëvalueerd worden na een testfase van een jaar die van start gaat zodra het systeem technisch in werking treedt (voorzien voor november 2016). Dit zal gebeuren op basis van een grondige beoordeling van de impactanalyse en de technische parameters en er zal ook rekening worden gehouden met de lessen uit het werkelijke realtimegebruik.

Meer informatie over het project vindt u via deze link.