Amprion en Elia ondertekenen leveringscontracten voor de kabel van ALEGRrO


29-09-2016

De gunning is rond en vandaag ondertekenen Amprion en Elia een contract met het bedrijf dat het kabelnet zal leveren voor de eerste interconnector voor elektriciteit tussen Duitsland en België. Silec Cable maakt deel uit van de grootste draad- en kabelfabrikant ter wereld, General Cable.  • Contracten met Silec Cable ter waarde van 125 miljoen €
  • Ongeveer 100 kilometers tweepolige geëxtrudeerde ondergrondse 320 kV HVDC-kabels (High Voltage Direct Current - hoogspanningsgelijkstroom) met een vermogen van 1.000 MW
  • ALEGrO (Aachen Liège Electrical Grid Overlay) betekent een meerwaarde voor de samenleving en zal de bevoorradingszekerheid, het gebruik van hernieuwbare energie en de integratie in de Europese markt bevorderen

Lees het persbericht