Elia ontmantelt 16 kilometer hoogspanningslijn tussen Schelle en Mechelen


01-02-2017

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, zal vanaf 13 februari 2017 starten met de ontmanteling van een 70kV-hoogspanningslijn tussen de onderstations van Schelle en Mechelen. De bovengrondse lijn bestaat uit 82 masten en heeft een totale lengte van 16 km.


Ze overspant de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Reet, Rumst en Mechelen.  De hoogspanningslijn is niet meer nodig in de toekomstige ontwikkelingen van het hoogspanningsnet. Eigenaars van een perceel dat zich onder de lijn bevindt of bij wie een mast op hun perceel staat, zullen persoonlijk gecontacteerd worden door Elia en de aannemer voor praktische afspraken.