Gereglementeerde informatie transparantieverklaringen


07-02-2017

In het kader van de wet van 2 mei 2007 en het KB van 14 februari 2008 (openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen) heeft Publi-T op 17 januari 2017 Elia ervan in kennis gesteld dat hun deelneming in Elia op 22 december 2016 onder de drempel van 45% van de door Elia uitgegeven aandelen is gezakt en dat deze 44,97% bedraagt.