"Call for Candidates" voor strategische reserve


15-02-2017

Het Ministrieel Besluit van Minister van Energie Marie-Christine Marghem trad in werking op 15 januari 2017. Hierin kreeg Elia de opdracht om een strategische reserve aan te leggen met een volume van 900 MW voor de komende drie jaar.

Zoals bepaald in de elektriciteitswet moet Elia uiterlijk één maand na de inwerkingtreding van het Ministrieel Besluit starten met de aanbestedingsprocedure. Bijgevolg heeft Elia vandaag de nodige documenten gepubliceerd op haar website en de marktpartijen geïnformeerd over de procedure.

De werkingsregels werden gefinaliseerd op basis van de definitieve beslissing van de regulator. De procedure van aanleg werd aangepast naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging en tijdens vergadering van de Task Force "implementation Strategic Reserve" op dinsdag 7 februari. Alle ontvangen reacties zijn gebundeld in een consultatierapport, inclusief Elia's feedback.

Documenten met betrekking tot de "Call for Candidates" zijn ook te vinden op Elia's website.